Kategoriarkiv: Del 1 Den lokala situationen

Del 1. Group 5 – Platsanalys – Sydvästra Alingsås (Område E)

Två tydliga barriärer, järnvägen och E20, avgränsar den östra delen av område E från övriga staden. Det finns endast fem passager där bilar har möjlighet att passera dessa barriärer, och ytterligare fem som är tillgängliga för fotgängare och cyklister. De … Fortsätt läsa

Publicerat i Analyser, Del 1 Den lokala situationen | Lämna en kommentar

Del 1. Group 5 – Prognos för framtida översvämningar i Alingsås

Alingsås är känsligt för översvämning då staden ligger mellan två sjöar och har både Säveån och Lillån rinnande igenom sina centrala delar. SMHI förutspår att nederbörden i västra Sverige kommer att öka med mellan 10% och 60% under detta århundrade … Fortsätt läsa

Publicerat i Analyser, Del 1 Den lokala situationen | Lämna en kommentar

Del 1. Group 4 – Att förflytta sig runt i / till och från Alingsås

Gatubildsanalys: Gatusnitt Sörhaga – Separerad, men kompakt gång/cykel/bilväg Gatusnitt Kungälvsvägen – Separerat och storskaligt. Gynnar bilism och fortkörning. Otrygg barriär. Gatusnitt Centrum – Mänsklig skala  

Publicerat i Analyser, Del 1 Den lokala situationen | Lämna en kommentar

Del 1 . Den lokala situationen

Måndag 27 september – fredag 8 oktober Denna del av kursen består av arbete med en inventering/beskrivning/karakterisering av kommunen/staden Alingsås. Inventeringen berör både geografiska områden och tematiska områden. Inkluderat är också att identifiera styrkor och svagheter, eller kvaliteter och problem, … Fortsätt läsa

Publicerat i Analyser, Del 1 Den lokala situationen | 3 kommentarer